Les informasjon 2. mars -14 - Om status fremdriften
Les informasjon 6. februar -14 - Om status på oppussingen
Les informasjon 16. desember - Om status på oppussingen
Les informasjon 9. desember - Om gjenstående arbeider i fm baktrappdørene
Les informasjon 19. november - Om dato for elektrikerarbeid
Les informasjon 14. november - Om utskiftning av dørene (igjen) pluss litt diverse
Les informasjon 31. oktober - Om utskiftning av dørene og detaljert fremdriftsplan
Les informasjon 21. oktober - Om brannalarmsystemet og teknisk info
Les informasjon 7. oktober - Om baktrappdørene pluss litt allehånde
Les informasjon 5. oktober - Om baktrappdørene og generell status
Les informasjon 26. september - Om brannvarslingssystemet
Les informasjon 31. august - Om dørene
Les informasjon 22. august - Brannvarslingssystem

 

Brannsikring og oppussing av gården høsten 2013
Oppstartinformasjon 14. august -13

Oppussing

Vi håper at alle bruker nødvendig tid å lese denne informasjonen slik at man er best mulig forberedt på det som ligger foran oss og at spørsmål og uklarheter kan komme på bordet så tidlig som mulig. Dette hjelper oss i styret til å gjøre en god jobb og dermed oss alle slik at oppussingen/oppgraderingen blir mest mulig vellykket.

Så les videre: her kommer det mye viktig informasjon

 

Utvendige arbeider starter 19. august
Dette omfatter:

Det første som skal gjøres er spyling av gården, først på forsiden, så på baksiden. Deretter igangsettes maling av leilighet-, trapperom- og kjellervinduene pluss balkongdørene, først på forsiden så på baksiden. Deretter blikkenslager- og murerarbeider.

På grunn av vaskingen må balkongene være ryddet fra og med mandag 19. til og med lørdag 24. august. Husk blomstene, balkongforheng og event. markise.

Vinduene og balkongdøren må holdes lukket mellom kl. 0700 og 1700 alle dager det jobbes. Det er ikke planlagt å jobbe på lørdager, men det kan skje unntaksvis. Ingen jobbing søndager.

Alle spjeld og ildsteder må holdes lukket fra oppstart. Styret gir beskjed når disse igjen kan åpnes.

Murerarbeidene omfatter i hovedsak reparasjon av ødelagte vinduskarmer.

Blikkenslager vil foreta nødvendig reparasjon av takrenner samt vask og rens. Noen steder er takrennene og avløpsrørene tette.
Blikkenslager vil også foreta inspeksjon av taket. Sist vinter ble det oppdaget noen smålekkasjer og vi benytter anledningen til å foreta en tilstandsvurdering av hele taket når vi (likevel) har lift tilgjengelig.

Det blir ikke satt opp stillas. Stort sett vil alt utvendig arbeid bli utført fra lift.

I bakgården vil det det bli satt opp en container som vil være spise- og oppholdsrom for arbeiderne. I tillegg vil det bli plassert utstyr og annet verktøy i bakgården. I september vil det bli satt opp en brakke i gaten som vil overta som oppholdsrom. Arbeiderne vil benytte toalettet i baktrappen i B-oppgangen.

 

Innvendige arbeider starter 16. september
Dette omfatter:

 

Nye dører til hovedtrappene
Nye dører vil bli installert i perioden 14. til 25. oktober (uke 42 og 43). Entreprenøren vil kontakte den enkelte andelshaver for å sette opp en avtale i god tid før tidspunktet for utskiftning.
Hver enkelt må sørge for at noen er hjemme på det aktuelle tidspunkt eller sørge for at en nabo har nøkkel. Thorendahl AS har fått en liste over navn og telefonnummer.

Vi minner om at de nye dørene er 1-fløyet dører, ikke som dagens 2-fløyet. Dørbladet får da en bredde på ca. 96,5 cm noe som er betydelig bredere enn dagens. Dette krever at det er plass på innsiden i entreen i og med at dørbladet slår innover.
Noen leiligheter har dørtelefon og/eller lysbryter på veggen mot dagens lille dørblad. Dette vil komme i veien for den nye døren. Gi beskjed til styret hvis dette er tilfelle slik at en elektrikker kan plassere dette vekk fra døråpningen.
Dørene leveres med sikkerhetsgodkjent lås.
Dørene leveres uten dørpumpe.

Arbeidene med utskifting av dørene vil medføre en god del støv. Man må selv sørge for å begrense mengden støv som vil sige inn i leiligheten. Styret går til innkjøp av plastforheng og tape og man må sørge for å få dette på plass i entreen pluss å tape dette godt til for å hindre at støv sprer seg.

 

Dørene til baktrappene
Noen ønsker å skiftet døren mellom leilighet og baktrapp som et alternativ til brannsikring av den gamle døren. Vi har fått tilbud fra Thorendahl AS om at de beboerne som ønsker å skifte til ny dør kan få gjort dette mot en pris på kr. 7.250,-. Dette er differansen på hva en ny dør koster og det borettslaget betaler for brannsikring av gammel dør. Tilbudet gjelder dør uten speil, altså glatt dør. Vi har også fått tilbud på dør med speil men kun på den ene siden (innsiden) til kr. 8.150,-, dvs. 900 kroner ekstra.
De som velger å bytte døren til baktrappen må betale dette selv direkte til Thorendahl AS - hvordan dette skal gjøres vil vi komme tilbake til.

Den eventuelt nye døren vil bli plassert der den opprinnelige står og vil slå samme vei som den opprinnelige. Tre leiligheter har på eget initiativ skiftet til gyldig brannklassifisert dør; disse vil det selvfølgelig ikke bli gjort noe med.
Husk at ‘støvproblemet’ gjelder også ved skifte av døren til baktrappen.

Det er viktig at de som ønsker å bytte til ny dør gir beskjed til styret innen onsdag 11. september.

 

Annet

Pipene vil bli kontrollert og videofilmet og det vil bli utferdiget rapport over nødvendige tiltak.

Dørene fra baktrappene til loft og til kjeller vil bli skiftet ut med nye dører med godkjent brannklasse. Dørene til kjelleren vil bli plassert nederst i den lille trappen i forhold til idag hvor de er plassert øverst.

Dørene mellom baktrappene og bodene samt leilighetene vil bli brannsikret ved at de blir gipsbelagt på utsiden, altså på trapperomssiden.

Hovedinngangsdørene skal males.

Hovedtrappeoppgangene vil bli pusset opp. Dette inkluderer vasking, bortskraping av løs maling og flekksparkling av sår samt maling av tak, vegger og vinduer, men ikke gulvet.

Baktrapperommene vil bli malt.

Det vil bli foretatt branntetting av alle gjennomføringer på loftet, i kjelleren og i trapperommene.

Noen av vinduene i baktrappene og noen av kjellervinduene er i dårlig forfatning. Der det er behov vil disse vinduene bli pusset og kittet, dog i noe begrenset omfang og etter avtale med styret.
I denne sammenheng har vi en overordnet avtale om at kostnaden til maling av vinduer skal justeres etter faktisk mengde når vi kommer til sluttoppgjøret.

Skifting av hoveddørene til leilighetene og skifting av dørene til baktrappen, for de som velger dette, vil sansynligvis ikke skje samtidig. Kan være verd å merke seg dette med tanke på problemet med støv.

Maling av hovedtrappeoppgangene vil skje etter at de nye dørene er på plass. Arbeider med skraping av gammel maling og flekksparkling vil likevel kunne skje før.

Noen av fordelene med nye dører er at de vil være mer innbruddssikre og isolerende for bl.a. støy, temperatur og (sigarett-) lukt. På grunn av generelt dårlig ventilasjon kan det være behov for at en vindusmontør ser på mulighetene for ettermontering av ventiler etter oppstart av oppmåling av dørene. Dette er i utgangspunktet ikke en del av kontraktsarbeidet og Thorendahl AS vil utarbeide et uforpliktende tilbud.

Vi har fått tilbud fra Romerike Svakstrøm AS om installasjon av automatisk brannalarmsystem.
Kort beskrivelse av systemet: det vil bli levert en brannalarmsentral som vil bli plassert i 1. etg. i B-inng. pluss manuelle meldere i 1. etg. i A- og C-inng. Det vil bli montert optiske røykdetektorer på loft, kjeller og trapperom og multikriteriadetektorer (kombinasjonsdetektor med varme/røyk) i samtlige leiligheter i entreen innenfor inngangsdøren.
Vi har ikke fått noen dato for når installasjonen vil skje så nærmere info kommer senere.

 

Alle datoer over gis med et visst forbehold. Meldinger og påminnelser vil bli sendt når ‘kritiske datoer’ nærmer seg, men pr. idag er det ovennevnte datoer som gjelder.
Styret vil holde beboerne oppdatert på fremdriften. All informasjon vil være å finne på borettslagets hjemmeside.

Oppgavene planlegges ferdigstilt 15. desember 2013

Er det spørsmål eller kommentarer så kontakt styret.

 

Med hilsen
Helge Steensen, Britt Næsje, Pål Jonassen