Husordensregler

Regler

Alle dører skal holdes låst hele døgnet, det vil si hovedinngangene, baktrappinngangene, loftsdørene, kjellerdørene og porten.

Alt husholdningsavfall skal pakkes i plastposer som knytes godt igjen for å hindre tilgrising av beholderne og vond lukt.

Beholderne er kun beregnet på vanlig husholdningsavfall.
I henhold til brannvernforskriftene er det strengt forbudt å plassere større gjenstander og materialer i eller utenfor beholderne i portrommet.
Beholderne tømmes mandag, onsdag og fredag.

Avispapir, pappesker o.l. skal plasseres i papirbeholderne. Esker og kartonger skal trykkes flate før de legges i papirbeholderne.

Det er ikke tillatt å oppbevare ting/gjenstander utenfor inngangsdøren til hoved- eller baktrappen.

Alle helligdager, og på hverdager (mandag-lørdag) før kl. 7 og etter kl. 22, skal beboerne redusere høy musikk, bruk av støyende maskiner i fm. oppussing etc.
Les gjerne artikkelen Hvor mye støy må naboen min tåle?

Unngå unødig støy i oppgangene og slamring med entredørene da dette kan være svært sjenerende for naboene.

Utlufting fra leiligheten er ikke tillatt hverken mot hoved- eller baktrappene.

Tepper o.l. skal ikke ristes fra vinduer eller balkong. Sengetøy skal ikke luftes eller henges over balkongrekkverket. Tøy skal ikke henge ute søndager og helligdager.

Hovedtrappene og kjøkkentrappene blir vasket av vaktmesteren hver uke. Skal det vaskes under og rundt dørmattene må disse fjernes fra gulvet. Dørmattene skal ikke ristes i oppgangene.

Sykler som tilhører beboerne skal plasseres i sykkelstativet i bakgården eller i sykkelboden i kjelleren i oppgang C. Sykler skal ikke plasseres i portrommet eller utenfor inngangene.

Motorsykler eller andre motoriserte kjøretøy skal ikke plasseres i bakgården; barn leker der og en motorsykkel utgjør et risikomoment.
Bakgården skal helles ikke brukes til langtidslagring av andre gjenstander.

Det er ikke tillatt å benytte kullgrill eller engangsgrill på balkongene. Det er svært viktig at brukere av gassgrill benytter, oppbevarer og vedlikeholder utstyret etter forskriftene. Det er streng forbudt å oppbevare gassbeholdere i bodene på loftet, i kjelleren eller i baktrappen, forøvrig kan det maksimalt oppbevares 2 x 11 kg’s beholdere (i leiligheten).
Husk å vise hensyn til naboene.
Les mer om gassvettreglene her.