Branninstruks

Alle leilighetene har multikriteriadetektorer (kombinasjon røyk/varme) pluss husbrannslange; dette er borettslaget eiendom.
I fellesarealene er det montert sokkelsirener, manuelle brannmeldere pluss pulverapparater på loft og kjeller. Ved alle hovedinngangene er det montert brannalarmsentraler med orienteringsplaner. Borettslaget har inngått avtale med leverandøren om årlig vedlikehold og testing av utstyret. Defekt utstyr skal meldes til styret.

Det er svært viktig at alle som bor i gården gjør seg kjent med branninstruksen og hvordan brannvarslingssystemet fungerer.

Borettslaget har et automatisk brannvarslingssystem.
Anlegget står ikke i kontakt med Oslo Brannvesen.

Ved brann
Forsøk å slukke ved hjelp av brannslangen i leiligheten eller ved hjelp av pulverapparatene på loft og kjeller.

Begrens brannen ved å lukke alle vinduer og dører. Dørene til leiligheten skal lukkes hvis det brenner og pass på at de er lukket når du forlater leiligheten. Dette gjelder også dører til loft og kjeller.

Redd deg selv og andre mennesker som er i fare. Evakuer gården.

Ring Brannvesenet - telefon 110
.. og fortell hvor det brenner og hvem som ringer.

Varsle ved hjelp av de manuelle brannmelderne hvis alarmen ennå ikke har gått over hele bygget. Det er montert manuelle brannmeldere i bygget, disse er plassert i 1. etg. i hoved- og baktrappene.
Disse skal benyttes hvis man oppdager brann - og alarm ikke er utløst av detektorene.
Brann meldes ved å trykke plastlokket inn (lokket skal ikke knuses). Brannvesenet skal så ringes.

Alarm som er utløst ved de manuelle brannmelderne går øyeblikklig over hele gården.

Beboere som av en eller annen grunn mener de trenger hjelp til å håndtere systemet, bør gjøre en avtale med en nabo som kan hjelpe til hvis eller når det trengs.

 

Ved falsk alarm
Hvis alarmutløsningen er uønsket dvs. 'falsk', f.eks. forårsaket av damp fra bad, røyk fra kjøkkenet, så kan man forsøke å lufte rundt detektoren før man går ned til brannmannspanelet.
Men man må handle raskt!, man har 2,5 minutt på seg til å stoppe uønsket alarm i brannmannspanelet i 1. etg. før alarmen går i hele gården. Se veiledningen under.

Når man er i en oppussingsfase bør man dekke til sensoren for å unngå at det kommer støv inn i den.

Avstilling og tilbakestilling av alarm

Avstilling av brannalarm må IKKE foretas før årsak til alarm er lokalisert

 - vri nøkkel en ¼ omdreining mot høyre
 - trykk GRÅ knapp merket Stopp Summer
 - trykk RØD knapp merket Stopp / Omstart Alarm
Dersom dette ikke gjøres i løpet av 2,5 minutt etter at alarm starter vil alarm varsles over hele bygget.
- hold GRØNN knapp merket Tilbakestill inne så lenge summeren gir lyd, systemet skal deretter gå tilbake til normaltilstand. Dette må gjøres innen 1 minutt etter at man har avstilt alarmen.

Vri nøkkel tilbake i normal stilling.
Sentral går da tilbake til å vise FMPX Brannmannspanel eller FX Brannalarmsentral i displayet.

 

Veiledning for bruk av Brannmannspanelet

Ved utløst brannalarm vil den detektoren som har forårsaket alarmen lyse fast rødt lys til alarm er avstilt og tilbakestilt.
Normal status på detektor er blink i rødt lys ca. hvert 2. sekund.

Når alarm utløses i en leilighet vil kun alarm i denne leiligheten varsle i 2,5 minutt før resten av beboerne varsles.

En mer detaljert beskrivelse av brannvarslingssystemet finner du ved å trykke her og en beskrivelse av brannmannspanelet finnes her.

 

TT

TT