Om borettslaget

Bilde av gården fra Jacob Aalls

Jacob Aalls gate 29 er en bygård fra 1908. Gården ligger tre kvartaler ovenfor Valkyrie plass på Majorstuen i Oslo, på hjørnet av Jacob Aalls gate og Hammerstads gate.
Borettslaget består av 24 leiligheter fordelt på 3 innganger og 4 etasjer. Inngang A vender mot Jacob Aalls gate og inngangene B og C mot Hammerstads gate.

Ytterveggene og bæreveggene er av mur og etasjeskillerne er av tre (stubbloftskonstruksjon) som var vanlig på begynnelsen av 1900-tallet. Gården står på fjell i motsetning til noen andre gårder i umiddelbar nærhet. Leilighetene i 2. - 4. etasje har balkong mot gate. Hovedtrappene fører kun til leilighetene mens baktrappene fører ut mot bakgård samt til loft og kjeller. Bakgården har et opparbeidet område som om sommeren har en sittegruppe med bord, stoler og parasoll. I tillegg finnes sandkasse for barn, tørkestativ og sykkelskur. Bakgården har intet felles område med de tilstøtende eiendommene, Jacob Aalls gate 31 og Hammerstads gate 11.
Gården har ingen egne parkeringsplasser; området har ordning med beboerparkering. Bilde av forhavene ved inng. B

Leilighetene har et bruksareal på mellom 68 og 83 kvm. Alle leiligheter har tilgang til 2 boder; 1 på loftet og 1 i kjelleren.
Gårdens gårds- og bruksnr. er hhv. 215 og 137 og organisasjonsnummer er 932.098.458

Borettslaget har som formål å skaffe andelseierne bolig ved å gi bruksrett til egen bolig i det bygget laget eier.
Bruksoverlating (tidligere fremleie) er ikke tillatt uten styrets godkjennelse samt godkjennelse av leietaker. Ulovlig bruksoverlating ansees som brudd på borettslagsloven og kan føre til salgspålegg og fravikelse.

Borettslaget har avtale med Telia (tidl. Get) om levering av kabel-TV- og bredbånd-tjenester.

HMS - Internkontroll: Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll-forskriften) ble fastsatt med virkning fra 1997. Forskriften gir bestemmelser om at styret i boligselskaper plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr; Brann- og eksplosjonsvernloven; Forurensningsloven; Arbeidsmiljøloven.
For å oppfylle kravet har borettslaget et internkontrollsystem på brannvern, egenkontroll av det elektriske anlegget etc. Styrets medlemmer og vaktmesteren fører kontinuerlig tilsyn med borettslagets eiendom. Beboerne oppfordres til å melde fra om mangler, ønskede eller nødvendige utbedringer som man mener må gjøres.
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens- og likestillingslovens bestemmelser.Bilde fra bakgården

Høsten og vinteren 2013-14 ble det gjennomført et omfattende arbeid i forbindelse med brannsikring, generelt vedlikehold og oppgradering av gården.

Alle leilighetene har en multikriteriadetektor (kombinasjon røyk og varme) med sokkelsirene og blinklampe; samt husbrannslange. Borettslagets har tegnet en årlig kontroll- og vedlikeholdsavtale på brannvarslingssystemet. Utstyret er borettslagets eiendom. Er noe av utstyret defekt skal dette meldes til styret. Brannsikringen ble foretatt som et resultat av generell oppmerksomhet rettet mot brannsikring av såkalte 1860-gårder.

På siden Vedlikehold har vi listet opp større og viktige vedlikeholdsarbeider i kronologisk orden.

 

Hvis du er interessert i å lese om historien til Jacob Aalls gate 29 eller Majorstuaområdets historie, så velg Historisk tilbakeblikk i menyen.