Praktisk tips - (om det å bo herTips nye beboere...)

Det er en universalnøkkel til hovedinngangene, portrom, loft og kjeller.
Postkasseskilt og skilt til navnetablået ved inngangsdøren bestilles ved henvendelse til styret.
Hvis du er nyinnflyttet så ber vi om at du ikke limer nytt navneskilt over det gamle på navnetablået da tablået fort blir ødelagt på grunn av limet.

Hvis du mangler nøkler til dørene eller til sikringsskapet så kan det fåes ved henvendelse til styret.Strøm

Strømmålerne / sikringsskapet står i kjelleren til B-oppgangen.

Det finnes en egen bod for sykler i kjelleren i C-oppgangen. Fint sted å kunne sette sykkelen om vinteren. Der, eller i egen bod. Hvis du ikke lenger skal bruk sykkelen, eller ønsker å kaste den, se her.

TV

Borettslaget har avtale med Telia, tidl. Get, om levering av kabel-TV- og bredbånd-tjenester. Modemet tilhører borettslaget og skal ikke taes med ved fraflytting.

I kjelleren til A-oppgangen finnes det et såkalt 'bryggerhus'.Sykkel Her er det varmt vann og avløp og tilkobling til vannslange som kan føres ut i bakgården.
Hvis man har hatt behov for å benytte bryggerhuset så vær nøye med at alt settes tilbake på plass og at rommet forlates slik det var. Rommet er vaktmesterens 'base' så vær vennlig å respektere dette.

Søppel

Borettslaget bestiller container hvert år i mai eller juni. Containeren er til fri benyttelse for beboerne slik at man kan bli kvitt søppel og skrot. Benytt denne til å rydde opp i boder og leilighet. Spesialavfall som f. eks. maling, elektriske artikler/elektroniske produkter, bildekk etc. kan ikke kastes i containeren da dette sorteres ut og faktureres borettslaget ekstra. For den type avfall må vi benytte miljøstasjonene som er i nærheten. Nærmeste er Marienlyst Miljøstasjon ved Shell i Kirkeveien 92. Søppelbil

Renovasjonsetaten har årlig innsamling av farlig avfall i strøket i mai eller juni; styret prøver å informere nærmere om tidspunkt.

Husk at alt husholdningsavfall skal kildesorteres.

Informasjon om beboerparkering i området finnes på Oslo kommunes nettsider - klikk her.

BrannvarslingBorettslaget har installert et automatisk brannvarslingssystem.
Det er svært viktig at alle som bor i gården setter seg inn i hvordan systemet fungerer og hva som skal gjøres hvis alarm utløses, enten ved reell brann eller ved uønsket varsel.
Hvis det f.eks. i fm. oppussing er nødvendig å flytte på detektoren som er plassert i leiligheten, må dette gjøres av en elektriker. I motsatt fall må styret kontaktes.
Klikk her for å komme til siden som beskriver systemet og som også har en lenke til en mer detaljert brukerveiledning.

Bilde av vifteI leilighetene (kjøkken og bad) må det ikke monteres og installeres elektriske vifter som er tilknyttet gårdens ventilasjonsanlegg. Dette ødelegger avtrekket for de tilknyttede leilighetene.

 

Gårdens husordensregler finnes i menyen eller ved å klikke her. Vær vennlig å respektere disse reglene. Vi vil spesielt understreke:Lås