Hvis skade har skjedd - hva gjør jeg?Skade

Borettslaget er forsikret i Gjensidige med forsikringsnummer 89495168.

Ved skade skal man gjøre det som er mulig for å begrense skadeomfanget; dette innebærer at vi selv skal kontakte håndtverker, f.eks. rørlegger, før Gjensidige har blitt kontaktet.

Forsikringsselskapet skal kontaktes så tidlig som mulig for å få et raskt overblikk over skadens omfang og for å kunne sette i gang mulige tiltak.
Gjensidige kontaktes på telefon 915 03100 eller via gjensidige.no

Ved skade skal også styret kontaktes.

I følge vedtektene skal alle ha egen innboforsikring.