Arbeider og større vedlikehold i kronologisk orden siden eiendommen ble etablert som borettslag i 1982Skade

1983: bygging av bad i de fleste leilighetene; påkostet av den enkelte andelshaver. Samme år ble også lagt nytt tak og installert nye stigeledninger
1987: utskiftning av leilighetenes originale vinduer og balkongdør i de fleste leilighetene; i likhet med bygging av bad i 1983 ble også dette påkostet av den enkelte andelshaver
1988: nye og større balkonger 3,30 cm x 1,20 cm ble montert (oppr. 1,70 cm x 0,90 cm)
1993: hovedtrappene ble pusset opp
1999: omfattende oppussing av fasaden og vegg mot bakgården samt dreneringsarbeider på forsiden, i portrommet og mot bakgård
2002: utskiftning og utbedring av ventilasjonsviftene
2005: platting ble laget i et område i bakgården
2008: utbedring og drenering av kortveggen mot bakgården
2013: full brannsikring av gården med installasjon av automatisk brannvarslingssystem, multikriteriedetektorer i alle leilighetene mm. Installasjon av nye dører til leilighetene fra hoved- og baktrappen pluss branndører til kjeller og loft. Det ble foretatt oppussing og malerarbeider i baktrappene samt noe reparasjon av mur og tak. Se oppsummerende informasjon her.
2014: rehabilitering av gårdens skorsteiner i hht. brannforskriftene. Se oppsummerende informasjon her.
2015: rens og vedlikehold av stikkledningen til det offentlige avløpsnettet
2018: montering av varmekabler i takrennene på for- og baksiden samt nedløpene
2019 og 2020: utskiftning av 4 av 6 ventilasjonsvifter på loftene
2021: vedlikehold av mur og maling av fasade mot gatene og vedlikehold av balkongenes fuge mot vegg og membran; nytt balkongbelegg (polytan m/ struktur); maling av rekkverk og maling av samtlige leilighets- og trappeoppgangsvinduer mot gate pluss portrom- og hovedinngangsdører. Utskiftning av samtlige av gårdens kjellervinduer.