Styrets medlemmerStyre

Helge Steensen, styreleder
Tlf.: 91 86 84 05
Jacob Aalls gate 29 A, 0364 Oslo

Britt Næsje, nestleder
Tlf.: 40 20 00 11
Jacob Aalls gt. 29 A, 0364 Oslo

John Baarli, styremedlem
Jacob Aalls gate 29 C, 0364 Oslo
Tlf.: 99 26 56 78

 

Varamedlemmer:

Lillian van Cuilenborg, Jacob Aalls gate 29 B, 0364 Oslo - Tlf 47 91 80 45
Line Egeland, Jacob Aalls gate 29 C, 0364 Oslo - Tlf 91 61 25 29

 

ePost

Styret kan kontaktes via styreleder på e-post: hesteens@online.no