Teknisk informasjon

 

Brannvarslingsanlegg
Beskrivelse av gårdens brannvarslingssystem og hvordan det fungerer

Plantegninger og Skisse
Tegninger over gårdens innganger, portrom og trapperom.
Skissen viser ca.-mål

Stoppekraner
Kart over hvor i kjelleren stoppekranene er montert

Skorsteiner / Pipeløp
Oversikt over gårdens pipeløp for fyring

Fargekoder
Viser gårdens fargekoder

Kloakk / Avløp
Kart over gårdens avløpsledningen til det offentlige nettet