Hjem Brannalarmanlegget Fargekoder
Tilbake til Teknisk informasjon Plantegninger og Skisse Stoppekraner
Skorsteiner og Pipeløp Avløp
 

Illustrasjonsbilde av bygård med pipeløpGårdens pipeløp

Gårdens skorsteiner ble i desember 2014 rehabilitert og satt i forskriftsmessig stand. I tillegg ble det skiftet sotluker og feieluker.

Denne siden er ment å gi informasjon om det regelverket som er knyttet til ildsteder i bygårder, i tillegg til at den kan være nyttig for fremtidige beboere når/hvis man ønsker å foreta endringer i fm. til- og frakobling av nye ildsteder.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes under menyvalget Informasjon fra styret i 3 informasjonsbrev som ble skrevet i desember 2014.

Ved rehabiliteringen ble det benyttet to metoder; stålrør og glidestøp. Med referanse til nummereringen i skissen under ble følgende metoder valgt.

Pipe Metode
1 Ikke i bruk - sperret
2 Glidestøp
3 Stålrør
4 Glidestøp
5 Stålrør
6 Glidestøp
7 Glidestøp
8 Ikke i bruk - ikke rehabilitert
9 Glidestøp

Kart overgårdens pipeløp

 

I flg. brannforskriftene skal det være en avstand på 300 mm fra ildstedet til brennbart materiale og 100 mm til brannmur / ikke-brennbart materiale.
Rundt de pipeløpene som er rehabilitert med glidestøp skal det ikke være brennbart materiale på noen av pipeløpets 4 sider (innenfor 100 mm). For de pipeløpene som ble rehabiltert med stålrør (pipeløp 3 og 5), er det tilstrekkelig at kun 2 av sidene ikke er omgitt med brennbart materiale.
Spesielt vedr. sistnevnte to pipeløp: pipeløp 3 deles av leilighetene på høyre side i A og venstre side i B og pipeløp 5 deles av leilighetene på høyre side i B og venstre side i C. Av praktiske årsaker er det leilighetene på venstre side (altså leil. i A for pipeløp 3 og leil. i B for pipeløp 5) som er ansvarlig for at disse pipeløpene har to sider som ikke er tildekket.

Nyttige lenker

Lover og regler fra Brann og redningsetaten vedr. ildsted og skorstein

Oppføring av skorstein (nedlastning)

Krav til ildsted og brannmur (nedlastning)

Bekreftelse på utført rehabilitering (nedlastning)