Hjem Brannalarmanlegget Fargekoder
Tilbake til Teknisk informasjon Plantegninger og Skisse Stoppekraner
Skorsteiner og Pipeløp Avløp
 

Borettslaget har installert Automatisk brannvarslingssystem.
Anlegget ble levert og montert av Romerike Svakstrøm AS i oktober 2013. Dette selskapet skiftet navn våren 2017 til Firesafe / tech.
Firesafe / tech har telefonnummer 22722020 og 09110 og webside: www.firesafe.no

Det er svært viktig at alle som bor i gården gjør seg kjent med hvordan anlegget fungerer.

Første delen av denne siden er det samme som er skrevet i branninstruksen.

Anlegget står ikke i kontakt med Oslo Brannvesen.

Ved brann
Forsøk å slukke ved hjelp av brannslangen i leiligheten eller ved hjelp av pulverapparatene på loft og kjeller.

Begrens brannen ved å lukke alle vinduer og dører. Dørene til leiligheten skal lukkes hvis det brenner og pass på at de er lukket når du forlater leiligheten. Dette gjelder også dører til loft og kjeller.

Redd deg selv og andre mennesker som er i fare. Evakuer gården.

Ring Brannvesenet - telefon 110
.. og fortell hvor det brenner og hvem som ringer.

Varsle ved hjelp av de manuelle brannmelderne hvis alarmen ennå ikke har gått over hele bygget. Det er montert manuelle brannmeldere i bygget, disse er plassert i 1. etg. i hoved- og baktrappene.
Disse skal benyttes hvis man oppdager brann - og alarm ikke er utløst av detektorene.
Brann meldes ved å trykke plastlokket inn (lokket skal ikke knuses). Brannvesenet skal så ringes.

 

Ved falsk alarm
Hvis alarmutløsningen er uønsket dvs. 'falsk', f.eks. forårsaket av damp fra bad, røyk fra kjøkkenet, så kan man forsøke å lufte rundt detektoren før man går ned til brannmannspanelet.
Men man må handle raskt!, man har 2,5 minutt på seg til å stoppe uønsket alarm i brannmannspanelet i 1. etg. før alarmen går i hele gården. Se veiledningen under.

Alarm som er utløst ved de manuelle brannmelderne går øyeblikklig over hele gården.

Når man er i en oppussingsfase bør man dekke til sensoren for å unngå at det kommer støv inn i den.

Beboere som av en eller annen grunn mener de trenger hjelp til å håndtere systemet, bør gjøre en avtale med en nabo som kan hjelpe til hvis eller når det trengs.

 

Veiledning for bruk av Brannmannspanelet

Ved utløst brannalarm vil den detektoren som har forårsaket alarmen lyse fast rødt lys til alarm er avstilt og tilbakestilt.
Normal status på detektor er blink i rødt lys ca. hvert 2. sekund.

Når alarm utløses i en leilighet vil kun alarm i denne leiligheten varsle i 2,5 minutt før resten av beboerne varsles.

Er alarmutløsningen uønsket dvs. 'falsk' har man 2,5 minutt på seg til å gå til brannmannspanelet (som er plassert ved inngangen ved postkassene) for å avstille alarmen før varsling i resten av bygget igangsettes.

Avstilling av brannalarm må IKKE foretas før årsak til alarm er lokalisert.

Avstilling og tilbakestilling av alarm:
 - vri nøkkel en ¼ omdreining mot høyre
 - trykk GRÅ knapp merket Stopp Summer
 - trykk RØD knapp merket Stopp / Omstart Alarm
Dersom dette ikke gjøres i løpet av 2,5 minutt etter at alarm starter vil alarm varsles over hele bygget.
- hold GRØNN knapp merket Tilbakestill inne så lenge summeren gir lyd, systemet skal deretter gå tilbake til normaltilstand. Dette må gjøres innen 1 minutt etter at man har avstilt alarmen.

Vri nøkkel tilbake i normal stilling.
Sentral går da tilbake til å vise FMPX Brannmannspanel eller FX Brannalarmsentral i displayet.

 

 

En fullstendig brukerveiledning er plassert i skuffen under brannmannspanelet i B-oppgangen og her en en elektronisk utgave.

Røykdetektorene
Det er montert én i hver leilighet, like innenfor inngangsdøren; i tillegg er det plassert
detektorer i 4. og 1. etg. i hovedtrappene og i 5. og 2. etg. i baktrappene samt et antall på loftet og i kjelleren.
Manuelle brannvarslere
Manuelle varslere er montert i 1. etg. i hovedtrappene og baktrappene.
Brannmannspanel
Hovedpanelet står i 1. etg. i B-oppgangen og bipanel er montert i 1. etg. i A- og C-oppgangen.

 


Detaljert beskrivelse av anlegget

Benyttet regelverk
Anlegget er prosjektert og levert i hht. HO2/98 samt TEK-10. Nytt i krav fra TEK-10 er at anlegget / detektorer skal ha to strømkilder hvorav nett er en av disse. Dette innebærer at trådløse systemer ikke oppfyller regelverket. I tillegg kreves det universell varsling i leilighetene.
Dette innebærer at beboerne skal varsles med både lyd og lys ved utløst brannalarm.

Brannalarmsentral - oppg. B
Det er levert ett stk. kompaktsentral med integrert display type Esmi FX. Sentralen har et klartekstpanel som angir eksakt hvilken detektor som gir brannmelding eller feil, for eks. Leilighet 3. etg. venstre oppgang A, Kjeller oppgang C, Baktrapp Loft oppgang B - osv.
Anlegget er levert, installert, programmert og driftsatt av Romerike Svakstrøm AS.

Deteksjon
Det er montert optiske røykdetektorer i trapperom, kjeller og loft.
I tillegg er det montert multikriteriadetektorer (kombinasjonsdetektorer med varme/røyk) i samtlige leiligheter. Disse er plassert i entré innenfor hovedinngangsdør.

Alarmvarsling i leiligheten
Alarm varsles over sokkelsirener som er montert under detektorer i alle leilighetene samt i hvert trapperom, kjellere og loft.
Sokkelsirenene som er plassert i leilighetene innehar også blinkelampe i tillegg til sirene (universell varsling i hht. krav i TEK-10).

Forsinkelse ved utløst brannalarm
Systemet har en alarmorganiseringsmulighet slik at man har lagt inn en forsinkelse på alarmer fra leiligheter med 2,5 minutt. Dette fungerer på den måten at man får lokal varsling hos seg selv og har da 2,5 minutt på seg til å gå til byggets brannsentral (oppg. B) eller brannmannspanel (oppg. A og C) for å avstille alarmen før den varsler over hele anlegget.

Brannmannspanelene (oppg. A og C)
Brannmannspanelene benyttes for egen informasjon i A og C slik at man slipper å gå til sentralen i oppgang B. På disse panelene får man samme informasjon som på brannsentralen (oppg. B), i tillegg kan man stoppe, avstille og tilbakestille alarmer på dette panelet.
For utkoblinger må man til brannsentralen.