Hjem Brannalarmanlegget Fargekoder
Tilbake til Teknisk informasjon Plantegninger og Skisse Stoppekraner
Skorsteiner og Pipeløp Avløp
 

IllustrasjonsbildeGårdens avløpsledning ble utbedret i to omganger vinteren 2015-16, hovedvedlikeholdet ble foretatt 25. - 26. februar 2016.

TT-teknikk AS utførte vedlikeholdet og reparasjonene.
Vann- og avløpsetaten er informert om utbedringen og at avløpsledningen er brakt i forskriftsmessig stand.

Linken under gir tilgang til plantegningen for gårdens avløpsnett til det offentlige nettet som går ned Jacob Aalls gate. Plantegningen er hentet fra Plan- og bygningsetaten.

Skisse - avløpsnettet (nedlastning)