Status pipeløp / skorsteiner pr. 11. april 2014

Styret har før og under prosjektperioden hatt kontakt med Brann- og redningsetaten (BRE) om brannsikring av gården.
15. oktober i fjor ble pipeløpene og skorsteinene inspisert av feieren i forbindelse med den regelemessige inspeksjonen som foretas ca. hvert 4. år.
Noen dager etter denne inspeksjonen fikk vi tilsendt tilstandsrapport
Rapporten kan leses her

Som en del av aktivitetene i fm oppussingsprosjektet foretok Feie- og Tilsynstjenester AS inspeksjon og videofilming av pipeløpene. De utarbeidet rapport 7. oktober -13.
Rapporten kan leses her
Denne rapporten ble oversendt fra styret til BRE for informasjon.

Styret mottak en tilstandsvurdering fra BRE 13. november -13 basert på rapporten fra Tilsynstjenester AS.
Rapporten kan leses her

Vi har blitt opplyst fra en branninspektør at mange av formuleringene i rapporten er standardformuleringer som benyttes på 1890-gårder.
Dersom det hadde vært større fare for bruk av pipeløpene hadde vi blitt ilagt fyringsforbud.

 

Videre plan

Styret har snakket med entreprenøren for å diskutere videre tiltak for å få pipeløpene i forskriftsmessig stand. Vi kommer til å sette opp en utbedringsplan i løpet av året og vi vil bl.a. ta kontakt med nabogården (nr. 27) for å få info om hvordan de har grepet an oppgradering av skorsteinløpene.

Vi vil foreta en kartlegging av pipeløpene som er i bruk i leilighetene og hva de brukes til. For at vi skal kunne få gjennomført dette vil Pål Jonassen (styremedlem) komme innom hver enkelt leilighet i løpet av april slik at vi kan få en oversikt over omfanget av tiltak.
I flg. overslag vi har hørt om vil prisen pr. pipeløp kunne komme på ca. 100.000, noe som vil komme på toppen av de vedlikeholdsutgiftene vi allerede har hatt.

 

Det er noen forhold som beboerne selv må kontrollere:

 

Ildsted - skisse 1Ildsted - skisse 2

 

Med hilsen fra styret