Info 5. oktober 2013

Bilde av dørDørene til baktrappene
For noen uker siden ble det som kjent foretatt en gjennomgang av hver enkelt dør til baktrappene. Etter denne gjennomgangen har styret hatt møte med entreprenøren samt VD-montasje som er en våre underleverandører. Dørene er i nokså ulik forfatning, men de fleste er utette lang rammen pluss skjeve. Det vil være mulig å beholde de gamle dørene ved å foreta den planlagte brannsikringen, men entreprenøren mener at dørene ikke vil fungere 100%. De vil bli vesentlig tyngre å åpne/lukke på grunn av selve brannsikringen, men også fordi man må foreta tetting i dørrammen, bl.a. fordi dørene og rammene er vindskjeve.

Litt over halvparten av beboerne ønsker ny dør mot å betale mellomlegget mellom kostnaden [til ny dør] og det borettslaget betaler i fm oppgraderingen.
Styret har fått en reduksjon i prisen pr dør som er gjeldende hvis vi skifter baktrappdør til alle leilighetene.

Styrets medlemmer, inkl. Åsmund og Matt, har vedtatt å gå for å skifte alle baktrappdørene, med unntak av de som har brannklassifisert dør fra før. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 112.000,-; egenandelene for de som har bestilt ny dør bortfaller, med unntak av kr. 900,- som gjelder speil for de som har bestilte det.
Prisen inkluderer låssylinder, men det vil kunne bli noen kroner ekstra hvis man ønsker samme nøkkel mot baktrappen som man har mot hovedtrappen.

 

Bilde av kalenderDe nye hoveddørene blir tre uker forsinket
Dørene var planlagt levert i perioden 14. - 25. oktober.
Nye datoer for montering er:
oppg. A: 4. - 8. november - uke 45
oppg. B: 11. - 15. november - uke 46
oppg. C: 18. - 22. november - uke 47
Dørene blir levert onsdag-fredag i uken før de respektive datoer.

 

Pipene
Pipene ble kontrollert denne uken og vi vil få tilsendt en tilstandsrapport.
Ildstedene kan igjen taes i bruk.

 

Bilde av pengesedlerFinansiering av oppgraderingen
Styret har signert et gjeldsbrev annuitetslån fra Handelsbanken Eiendomskreditt. Effektiv rente er 4,03% over en løpetid på 25 år. Lånet utbetales i prosjektperioden ved behov når fakturaene fra leverandørene forfaller. Renter og avdrag vil bli betalt kvartalsvis med unntak av de tre første månedene.

 

Hilsen fra Helge, Pål og Britt

Tilbake