Info datert 22. august -13

Bilde av maler

Vask av gården er nesten ferdig, men det er noen områder som gjenstår.
Murerarbeider skal gjøres resten av denne uken (19. - 23. august) og noen dager inn i neste uke.
Malerarbeider skal gjøres de to neste ukene (26. august - 6. september); det gjelder maling av leilighet-, kjeller- og trapperomsvinduene pluss balkongdørene.

Det er behov for å reparere en del murskader nederst på bakgårdsveggen og i portrommet pluss noen vinduskarmer. I tillegg er det enkelte steder behov for å flekkmale veggen.
Dette er regningsarbeider, dvs. vi blir fakturert etter faktisk medgått tid og materialer, men deler av dette arbeidet er budsjettert.

Blomster kan settes ut på balkongene, men på ‘eget ansvar’ i og med at det skal males. Husk at vinduene og balkongdøren fortsatt må holdes lukket mellom kl. 0700 - 1700 de dagene det jobbes.

 

Automatisk brannvarslingssystem

Romerike Svakstrøm AS vil 30/9 installere automatisk brannvarslingssystem i gården. Bilde av alarmsentral

Det vil bli montert optiske røykdetektorer på loft, kjeller og trapperom og multikriteriadetektorer (kombinasjonsdetektor med varme/røyk) i samtlige leiligheter i entreen innenfor inngangsdøren. Det vil bli levert en brannalarmsentral som vil bli plassert i 1. etg. i B-inng. pluss manuelle meldere i 1. etg. i A og C.

Vi er informert om en fremdriftsplan som ser slik ut:

Mandag 7. oktober vil det bli igangsettelse pluss opplæring.

Vi må merke oss ovennevnte datoer. Det er viktig at montørene har tilgang til leilighetene disse dagene. Enten må noen være til stede eller man må gi nøkkel til naboen.

En oversiktsplan vil bli satt opp ved sentralene i hver inngang hvor gårdens soneområdene er inntegnet; oversiktsplanene vil visuelt vise hvor en alarm er utløst.
Disse planene vil være ferdig én til tre uker etter at anlegget er programmert og installert.

 

Husk

Påminnelser

- Gi beskjed til styret om man ønsker å skifte/ikke skifte døren mellom leilighet og baktrapp, og hvis skifte om man ønsker dør med eller uten speil. Tilbakemelding innen 11. september. (Noen få har svart). Se forrige info her.


- Gi beskjed om det er behov/ikke behov for å flytte på brytere og/eller porttelefon på den lille veggen der dagens lille dørblad slår inn. Tilbakemelding innen 27. august. (Noen få har svart).


Og merk ukene 14. - 25. oktober hvor utskiftning av hoveddørene skal skje. Nærmere bestemt dato kommer leverandøren tilbake til.

Hilsen fra Helge, Pål og Britt

Tilbake