Info 2. mars 2014

Status på fremdriften

Montering av den vertikale listen som skal opp mellom dørene i hver etasje blir ytterligere to uker forsinket. Listene vil komme på plass uke 11 og vil bli montert utenpå eksisterende lister. For å gjøre dette området plant (før monteringen) har det vært nødvendig å skjære vekk noe av den originale utsmykningen; dette er årsaken til sårene på deler av treverket.

Bilde av lyktUtenfor inng. A er det montert nye lykter. Disse fikk vi gratis som erstatning for en lykt som ble ødelagt da dørene ble montert i desember. Styret vurderer å skifte øvrige lykter slik at inngangene blir like.

Styret arbeider med hvordan vi skal få ajourført navnene på navnetavlene over postkassene, og ikke minst hvordan de kan holdes vedlike.

Det har vært nødvendig å slipe nye nøkler til fellesområdene for en del beboere da nåværende fellesnøkler ikke passet i de nye ståldørene. Det hadde vært fint om alle (som ikke har gjort det) undersøker så snart som mulig om det er problemer med å komme inn på loft og kjeller.

 

Med hilsen fra styret

 

Tilbake