Info 26. september 2013

TTAutomatisk brannvarslingssystem

Installasjonen av anlegget starter mandag 30. september hvor man begynner med fellesarealene. Deretter vil detektorer bli installert i hver enkelt leilighet etter følgende plan:

oppg. A: tirsdag 1. oktober
oppg. B: onsdag 2. oktober
oppg. C: torsdag 3. oktober

Arbeidet i leilighetene vil ta fra 3 kvarter til én time, og montørene starter dagene i 4. etg. og jobber seg nedover; dette skrives fordi man da lettere kan planlegge når man må være tilstede.

Alle må sørge for at montørene har tilgang til leilighetene, enten ved at noen er tilstede eller at man har gitt nøkkel til en nabo, eller at man kontakter en i styret (Pål og Helge kan kontaktes).
Hvis montørene ikke har fått tilgang til en leilighet vil andelshaveren bli fakturert ca. kr. 800,- som er merkostnaden til å dekke reisetid og arbeidstid.

Det vil bli montert optiske røykdetektorer på loft, kjeller og trapperom og multikriteriadetektorer (kombinasjonsdetektor med varme/røyk) i samtlige leiligheter i entreen innenfor inngangsdøren. Det vil bli levert en brannalarmsentral som vil bli plassert i 1. etg. i B-inng. pluss manuelle meldere i 1. etg. i A og C.

TT

Leverandør er Romerike Svakstrøm AS som holder til på Lillestrøm.
Nettsiden vil bli oppdatert med brukerveildning og beskrivelse når anlegget er på plass.

Vi minner om at alle spjeld og ildsteder fortsatt må holdes lukket. Pipene vil bli kontrollert onsdag 2/10 og styret sender bekreftelse når spjeld igjen kan åpnes.

Hilsen fra Helge, Pål og Britt

Tilbake