Info 9. desember 2013

Gjenstående arbeider i fm baktrappdøreneBilde av strømledning

I skrivende stund er de siste baktrappdørene i ferd med å bli montert.

I noen leiligheter gjenstår det arbeider med å få på plass listverk, ledninger, isolasjon etc..

Elektriker, maler og snekker kommer torsdag 12. desember.

De som har behov for håndtverker i denne forbindelse bes gi beskjed til styret innen onsdag kveld. (11. desember)

Igjen så er det viktig at man legger til rette for at håndtverkerne har tilgang til leiligheten på torsdag, hvis behov. Vi vet ikke hvor mange som har behov for håndtverker, men foreløpig så har vi altså avtale om torsdag.

Arbeider på baktrappsiden taes når man er ferdig inne i leilighetene. Det er ikke nødvendig å melde fra behov om arbeider som skal gjøres i trapperommet.

 

 

 

Hilsen Helge, Pål og Britt

Tilbake