Info 14. november 2013

Montering av hoveddørene

Nesten alle dørene i A-oppg. er skiftet. Det har foreløpig ikke vært noen problemer og tidsplanen holdes. Det har vært minimalt med støv og bøss så hvis man ønsker å dekke til noe så er det vel kun gulvet ved dørpartiet som er viktigst.

Montørene har kommet rundt kl 0730. Jobben tar en hel dag og leiligheten er ‘åpen’ mesteparten av dagen.
Listverket rundt dørene på utsiden gjøres ferdig etter at dørene er på plass. Det samme gjelder maling av den vertikale listen mellom leilighetene.

Viktig: det kommer elektriker på fredag den uken døren er montert for å sette på plass ledninger som montørene har vært nødt til å flytte. Man må sørge for at elektrikeren har tilgang til leiligheten denne fredagen.

 

TakarbeiderBilde av et tak

Sist januar avdekket vi at det er en del løse takplater og en del takplater som har forskøvet seg. Vann har rent ned på underlaget under platene (og så ut) og dette har medført noe fukt oppunder taket på loftet og i noen boder.

Styret har bestemt at vi gjør denne utbedringen før vinteren. Jobben er beregnet til å ta 2 dager for 2 blikkenslagere og inkludert lift har vi har fått tilbud på ca. kr. 32.000. Planen er at de begynner før månedsskiftet. Vi har bemerket overfor entreprenøren at utsiden av de store vinduene i trapperommene har blitt skitne i fm. vaskingen av gården og vi beholder liften en dag ekstra for å få vasket disse vinduene. Dette gjøres på entreprenørens regning.

 

Malerarbeider og avslutning

Når hovedtrappene er ferdig oppusset er avtalen at malerne skal rengjøre baktrappene, som har vært ganske skitne i lang tid. Det er en del malingsflekker rundt omkring på vinduer, gulv, trapper og vegger, både i hoved- og baktrappene. Slik skal det selvfølgelig ikke være, men arbeidet er ikke ferdig. Thorendahl AS tar tak i dette.

I desember vil det bli foretatt brannsikring av gjennomføringer mellom etasjene; dette er i hovedsak utette åpninger til rør og ledninger mellom etasjene i trapperommene og til/fra kjeller og loft.

Etter at samtlige av de ny dørene er på plass og bodene er brannsikret er det satt av tid i desember for flekkmaling. I tillegg vil styret ha en gjennomgang med Thorendahl AS for å godkjenne alt som er gjort før vi kan regne oppdraget som ferdig og de foretar opprydding og avslutter.

Vi har fått beskjed om at tidsplanen holdes og at avslutning vil skjer før jul.

 

 

Hilsen fra Helge, Pål og Britt

Tilbake