Info 16. desember 2013

Generell statusBilde av strømledning

Dørene til hovedtrappene
Nåværende vertikale list mellom dørene vil etter all sannsynlighet bli byttet med ny list. På de fleste steder sitter listen fast i veggen og i vekslende grad så passer listen inn mellom dørene. Thorendahl AS og Jømna AS (leverandøren av dørene) undersøker alternativer da de vil gjøre jobben hos oss til et referanseprosjekt, og dermed at utskiftningen av dørene skal være mest mulig vellykket. Ny list vil bli tilnærmet lik nåværende og skifte av list vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for oss.
Den horisontale 'sukkerbit'-listen over dørene kommer ikke på plass før den vertikale listen er montert.
Vi har bedt Thorendahl AS om å male over den opprinnelige rødfargen med et strøk selv om noe av listverk skal fjernes.
Arbeidet med dørene er altså ikke ferdig og blir det ikke før over nyttår.

 

Branntetting av gjennomføringer til loft, kjeller og trapperom er i gang. Likeså er brannsikring av bodene i baktrappene i gang. Dette er jobber som avsluttes i midten av denne uken. Deretter skal listverk på plass rundt baktrappedørene (på trapperomsiden) og dette arbeidet vil også bli avsluttet inneværende uke.
I fm. utskiftning av hoved og baktrappdørene er sparkling-, maling- og elektrikerarbeider utført og avsluttet i alle leilighetene, som styret fikk beskjed om.

Det har vært foretatt vedlikehold av taket. Takplater som har vært løse eller har forskøvet seg er lagt på plass. Likeså er tette rør fra takrennene på fronten mot Hammerstads gate utbedret.

Branndører mellom baktrappene og loft og kjeller kommer på plass i slutten av januar.

Vi har notert oss noen skader, bl.a. to hull i taket i portrommet pluss noe på veggen ved vannrøret til venstre for B-inngangen. Dette er skader som vil bli utbedret til våren. Vi har også merket oss noe malerarbeide som må gjøres her og der. Etter et så omfattende vedlikeholdsprosjekt som dette så vil det være andre ting også som dukker opp før vi setter sluttstrek.

I kjelleren er det plassert noen dører fordi eierene har bedt om de ikke skal kastes. Eierne må sette dørene i sin egen bod, hvis ikke vil dørene bli kjørt bort i januar.

Dørene til baktrappene har lenge stått ulåst (men lukket). Vi har gitt beskjed om at dørene må være låst når sistemann går for dagen.

Ved en rekke anledninger i høst har det vært nødvendig at håndtverkerne av ulike årsaker har måttet ha tilgang til leilighetene, boder etc. Dette har gått veldig greit, så takk til alle for samarbeidet!

Og til slutt: på eiendommen er det er funnet en nøkkelring med to nøkler. Disse er veldig like de som ble levert med de nye dørene. Pål Jonassen i oppg. B har nøklene.

 

Helge, Britt og Pål ønsker alle som bor i gården en riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR !

 

Tilbake