HMS - Sikkerhet på lekeplassen

Tilbake til HMS Menyvalg

Formål

Boligselskapets lekeplass skal oppfylle myndighetenes krav for å sikre barn en trygg lekeplass og minimalisere risikoen for ulykker. Regelverket er meget omfattende og detaljert. Formålet i det følgende er å gi en oversikt over de viktigste reglene. For detaljer vises det til relevante lover og forskrifter for lekeplasser. Kravene til lekeplasser varierer selvsagt med omfanget av lekeplassen. Ved større lekeplasser anbefales det at boligselskapet leier inn ekstern kompetanse for å utføre kvalitetssikring i hht til gjeldende lover og forskrifter for lekeplasser.

 

Krav i hht. gjeldende lover og forskrifter

Krav til lekeplassens konstruksjon
- Styrke/stabilitet: lekeapparatene må tåle belastning og være tilgjengelig for voksne. Åpninger må ikke kunne låses. Kanter og hjørner skal være avrundede.
- Kjemiske egenskaper, kreosotimpregnert trevirke, er ikke tillatt. Trykkimpregnert trevirke er vanlig og tillatt.
- Fallulykker representerer den største risikoen på lekeplasser, fallunderlaget på lekeplasser skal derfor være støtdempende. Underlaget må dokumenteres godkjent av leverandør. Dersom det benyttes sand som underlag bør denne skiftes ut hvert 2. år.
- Lekeplassen må under ingen omstendighet medføre kvelingsfare. Det er konkrete krav til dimensjoner på åpninger og vinkler.
- Rekkverk skal være på plass for å hindre fallulykker. Rekkverket skal ikke innby til klatring.
- Det skal være sikkerhetssoner rundt hvert enkelt apparat for å hindre kollisjoner.
- Kjetting og metall bør frostsikres med gummi for å unngå frostskader.

Krav til ettersyn, vedlikehold og kontroll
- Regelmessig vedlikehold for å sikre at kravene til lekeplassen er oppfylt
- Vær ekstra oppmerksom på slitasjedeler
- Stenge lekeplassen eller deler av denne hvor utstyret er defekt eller dersom utstyret utgjør en risiko for sikkerheten

 

Særlig om lekeplassen i Borettslaget Jacob Aalls gate 29:
Lekeplassen består utelukkende av en sandkasse. Omfanget av rutiner for ettersyn, vedlikehold og kontroll må tilpasses det begrensede omfanget av lekeplassen i borettslaget. Dette innebærer at få av de ovennevnte kravene er relevante.

 

Til toppen av siden