HMS - Arbeidsmiljø fast ansatte

Tilbake til HMS Menyvalg

Formål

Formålet med rutiner for arbeidsmiljøet er å tilfredsstille de krav som stilles til en arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven skiller ikke mellom virksomheter med én eller flere ansatte - et borettslag med en fast ansatt må fullt ut tilfredsstille kravene etter arbeidsmiljøloven. Dersom det er mulig bør borettslaget av økonomiske og praktiske grunner vurdere om det er nødvendig med fast ansatte i boligselskapet.

 

Viktige krav i hht. arbeidsmiljøloven

Forebyggende tiltak
- det skal tas forhåndsregler for å unngå at arbeidstaker blir utsatt for skade
- vernearbeidet skal pågå kontinuerlig
- nødvendig verneutstyr skal anskaffes og brukes
- førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig
- den ansatte skal settes inn i arbeidet med internkontroll i disse sidene

Om arbeidsmaskiner/arbeidsutstyr
- det skal gis nødvendig opplæring i bruk av arbeidsmaskiner
- den som er ansatt må ha nødvendige sertifikater der dette kreves
- aldersbegrensninger må overholdes
- disse kravene gjelder selvsagt også ved dugnadsarbeid, selv om ikke arbeidsmiljøloven kommer direkte til anvendelse ved dugnadsarbeid

Ulykker
I det tilfelle det skjer en ulykke skal det være laget en handlingsplan
Handlingsplan ved ulykker:
- vurder skadeomfanget
- ring eventuelt 113:
- oppgi navn og telefonnummer
- oppgi adresse for ulykkesstedet og veibeskrivelse
- informer om skadens omfang
- be om bekreftelse på din henvendelse
- sikre ulykkesstedet
- varsle styreleder og eventuelt politi
- styreleder varsler Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten

Avviksmelding
- Avviksmelding er et verktøy for å avdekke-, rette opp- og forebygge overtredelser av de kravene som her er fastsatt.
- Den ansatte eller den som oppdager det kritikkverdige forholdet skal levere skriftlig avviksmelding til styret som har ansvar for å følge opp avviksmeldingen med det siktemål å rette opp og forebygge lignende overtredelser i fremtiden.
- Skjema for avviksmelding skal utfylles

Yrkesansvarsforsikring
- Når boligselskapet har fast ansatte skal det tegnes yrkesansvarsforsikring
- Det kan gjøres unntak fra dette dersom ansettelsesforholdet er kortvarig og tilfeldig

 

Til toppen av siden