HMS - Elektriske anlegg

Tilbake til HMS Menyvalg

Formål

Det elektriske anlegget i borettslaget skal være i forskriftsmessig stand og skal brukes på en trygg og sikker måte. Rutinene for det elektriske anlegget må sees i sammenheng med brannsikkerheten. 40% av branner som oppstår skyldes feil bruk eller feil på det elektriske anlegget.

 

Krav i hht. gjeldende lover og forskrifter

Bruk
- husk å slå av kokeplater, bruk gjerne tidsbryter
- elektriske ovner skal ikke dekkes til
- trekk ut stikkontakten på termostatstyrte apparater (kaffetraktere, brødrister mv)
- vær forsiktig med utstrakt bruk av skjøteledninger og 'splittere' - monter rikelig med stikkontakter
- unormalt varme sikringer, koblingsbokser og støpsler er et faresignal - ta kontakt med autorisert el-installatør
- elektrisk utstyr for utendørs bruk skal være jordet
- gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig - kast dette (som spesialavfall).

Installasjon
Listen under viser hva en ufaglært kan installere
- tilkobling/skifting av topolete støpsler/plugger til og med 25A
- tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med eller uten jording
- tilkobling og reparasjon av bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
- tilkobling og skifting av belysningsutstyr opphengt i tak, krok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som del av en fast installasjon tilkoblet med kronklemme eller med støpsel/stikkontakt
- skifting av andre belysningsarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke
- montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel
- skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koblingsbokser

 

Kontroll

Det er beboerne som selv må kontrollere det elektriske anlegget. Uansett bør det elektriske anlegget kontrolleres av autorisert fagpersonell med maksimalt 10 års intervaller. I tillegg bør det føres autorisert kontroll ved eierskifte/bytte i langvarig leieforhold for hver enkelt leilighet.

 

Til toppen av siden