HMS - Brannsikkerhet

Tilbake til HMS Menyvalg

Link til borettslagets branninstruks finner du i menyen til venstre, eller ved å trykke her.

 

Formål

Formålet med gode rutiner for brannsikkerheten er å legge til rette for at styret og beboeme skal kunne delta aktivt i arbeidet med å forebygge brann. Gode rutiner for brannsikkerheten oppnås ved å sikre at borettslaget til enhver tid oppfyller myndighetenes krav til brannsikkerhet. Rutinene for brannsikkerheten må sees i sarnmenheng med kravene til det elektriske anlegget.

 

Krav i hht. gjeldende lover og forskirfter

Røykvarslere

Det skal være røykvarslere i leilighetene og det bør monteres røykvarslere i fellesarealene.

- Kontroll av røykvarslere skal utfores årlig
- Spesielt om leilighetene: røykvarsler skal høres tydelig i alle rom når dørene er lukket.

 

Slukkingsutstyr

- Det skal være manuelt slukkeutstyr i leilighetene
- Det bør være manuelt slukkeutstyr i fellesarealene
- Visuell kontroll av pulverapparat/skumapparat skal utføres hvert kvartal
- Pulverapparat skal kontrolleres av sertifisert firma hvert 5. år
- Pulverapparat skal på service hvert 10. år
- Skumapparat skal kontrolleres av sertifisert firma hvert 3. år
- Skumapparat skal på service hvert 5. år
- Husbrannslangen
- - skal være lang nok til å nå alle rom
- - bør ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk
- - skal være tett og ha tilfredsstillende trykk
- - bør være formfast med innvendig diameter på minimum 19 mm
- - bør være montert på trommel med senterinnføring av vannet
- - slangen skal være tilknyttet kran som er enkel å åpne
- - det bør brukes kuleventil

 

Rømningsveier

- Hver leilighet skal ha adgang til to uavhengige rømningsveier
- Disse skal være ryddige og frie for hindringer
- Heis skal ikke benyttes ved brann og regnes ikke som rømmningsvei
- Dører i rømningsveier bør slå utover
- Dører i rømningsvei skal kunne åpnes fra innsiden uten nøkkel
- Dørlukkere skal være funksjonelle og dette er særlig viktig for dører i trapperom (loft og kjeller)

 

Branninstruks

- Branninstruks skal være hengt opp på synlig sted i fellesarealene
- Det bør deles ut branninstruks til hver enkelt beboer
- Branninstruksen bør inneholde følgende:
- - Telefonnummer: 110
- - Adresse til boligselskapet
- - Møteplass ved brann
- - Informasjon om plassering av slukkeutstyr
- - Informasjon om eventuelt brannalarmanlegg
- - lnformasjon om betydningen av ryddige rømningsveier

 

Brannøvelse

I den grad risikoen tilsier det (særlig der den er høy) skal det gjennomfores brannøvelser jevnlig. Omfanget av dette kravet beror på graden av risiko.

 

Til toppen av siden