Gårdens brannalarmanlegg bli kontrollert
torsdag 25. januar 2024 kl. 0800 - 1200

Leverandøren av anlegget skal i hht. kontrakt foreta en årlig kontroll og test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet årskontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter.

For å kontrollere og teste alle branndetektorer og sirener/brannklokker, må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. 

Hvis du/dere ikke er hjemme torsdag 25. januar så gjør avtale med en nabo eller en i styret vedr. nøkkel.

 

16/1-2024

Mvh
for styret
Helge Steensen