Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling avholdes onsdag 10. mai kl. 14:30 og gjennomføres også i år digitalt ved hjelp av Zoom; vi kommer tilbake på det praktiske rundt gjennomføringen.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest mandag 10. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 18.

 

15/3 2023

 

for styret
Helge Steensen