Mulighet for ekstra bodplasser på loftet

På loftet er det noe overskytende areal som ikke er benyttet til boder. Styret har tidligere vurdert muligheten for å installere nettingboder i de arealene hvor dette er mulig og saken ble tatt opp på generalforsamlingen i 2015. Styret fikk dengang mandat til å gå videre med forslaget, men det viste seg at det var begrenset interesse for å gå videre så tiltaket ble lagt på is.

Styret har igjen sett på saken og vi vil på nytt undersøke hvor mange som kan være intressert i å leie en ekstra bod.
Det vil være mulig å installere 4 boder på loftet i B, 5 boder i C og ingen i A, altså totalt 9 boder.

Vi anser dette som et bomiljøtiltak. Tiltaket skal over tid ikke belaste borettslagets økonomi i nevneverdig grad. Ekstra bodplass skal leies av borettslaget og faktureres beboer gjennom den månedlige fakturaen.

Pris på leie vil avhengige av hvor mange boder som blir montert og nedbetalingstiden på installasjonskostnaden; det vil bli i størrelsesorden kr. 200 – 250 pr. måned.
Det vil bli noe forskjell i areal for bodene grunnet pipeløp pluss andre bygningsmessige forhold og dette vil bli regulert for hver enkelt bod. I et par av de aktuelle områdene vil pipeløp kunne være en utfordring.
Vær oppmerksom på at med gitterpanel får boden åpent innsyn.

Hvis du/dere kan være interessert i å leie ekstra bodplass så gi beskjed til styret innen mandag 17. oktober.

Avhengig av responsen så vil styret gå videre med denne saken.

 

10. oktober 2022

Med hilsen
fra styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
Styreleder