Økning av fellesutgiftene fra 1. august 2022

Styret har sammen med forretningsfører besluttet å øke de totale felleskostnadene fra 1. august 2022 med 10%.

Årets budsjetterte underskudd er på kr. 157.000; dette er noe som har vært mulig fordi vi har hatt oppsparte midler å ta av.
Når vi bruker av oppsparte midler (egenkapitalen) er det en situasjon hvor utgiftene er større enn inntektene, altså hvor utgiftene er større enn de samlede inntektene fra fellesutgiftene som hver enkelt av oss betaler månedlig. Dette er noe vi har kunnet tillate oss i en kort periode da borettslagets egenkapital har vært innenfor det anbefalte nivået.

Styret vil nærmere årsslutt vurdere en videre oppjustering av fellesutgiftene ut fra forventet økning i kostnadene og målet om å ha egenkapital innenfor anbefalt nivå.

29. juni 2022

Med hilsen
fra styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
Styreleder