Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling avholdes tirsdag 10. mai kl. 15:00 og gjennomføres også i år digitalt ved hjelp av Zoom; vi kommer tilbake på det praktiske rundt gjennomføringen.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest søndag 3. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 18.

 

10/3 2022

 

for styret
Helge Steensen