Vedlikehold av callinganlegget

Vi har fått beskjed om at det for noen leiligheter er problemer med callinganlegget. Det er noen år siden vi sist hadde vedlikehold av anlegget og tiden inne for å få utført feilretting.

Det som ikke fungerer kan være:
- døråpneren fungerer ikke når man trykker på tast på callingenheten i leiligheten
- problemer med tale
- ringelyd fungerer ikke når man ringer på fra tablået nede og/eller fra trapperommet

Vi ber alle teste eget anlegg og melde fra til styret hvis noe ikke fungerer.
Frist: søndag 13. februar.
For de som rapporterer feil vil feilrettingen skje mandag 14. februar fra kl. 8 om morgenen. Man må da være hjemme; hvis dette er et problem, snakk med naboen eller en i styret.

Hvis feil ikke rapporteres i denne omgang må beboeren selv påkoste event. feilretting.

 

9. februar 2022

 

Med hilsen
for styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen