Økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2022

Styret har vedtatt en økning på 7% av de totale fellesutgiftene.

Vi har i samarbeid med forretningsfører satt opp borettslagets budsjett for 2022. I tillegg til generell økning av utgiftsnivået har vi tatt høyde for økning av forsikringspremien med 22%, kommunale avgifter med 7%, økt strømpris samt betaling av renter og avdrag på lån.

6. desember 2021

Med hilsen
fra styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
Styreleder