Gårdens brannalarmanlegg bli kontrollert
onsdag 3. november 2021 kl. 0800 - 1100

Leverandøren av anlegget skal i hht. kontrakt foreta en årlig kontroll og test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet årskontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter.

For å kontrollere og teste alle branndetektorer og sirener/brannklokker, må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. 

Hvis du/dere ikke er hjemme onsdag den 3. november så gjør avtale med en nabo eller en i styret vedr. nøkkel.

 

27/10-2021

Mvh
for styret
Helge Steensen