Viktig informasjon om kjellervinduene pluss annen info

VD Montasje starter utskiftning av kjellervinduene mandag 7. juni.
Utskiftningen skjer innenfra og det er derfor viktig at arbeiderne får tilgang til boden og selve vinduet. Det vil si at området rundt vinduet må være ryddet og at det kan plasseres en stige på gulvet foran vinduet.

Bodene må stå ulåst slik at arbeiderne har tilgang.
Sammen med VD Montasje setter vi opp en plan for utskiftning (hvilke boder og når); vi informerer nærmere i egen epost. Vi må regne med at arbeidet tar 5 dager fra begynnelse til slutt.
- Hvis en bod er låst vil låsen bli klippet over.
- Hvis en bod ikke er ryddet slik at det ikke gir tilgang til vinduet vil mertid bli belastet andelshaveren.

 

Kontainer, egendugnad og minidugnad

I anledning av at man kanskje vil benytte anledningen til å rydde i boden har vi bestilt en kontainer som plasseres foran inngangen til portrommet fra torsdag 3. juni ved 12-tiden; den blir stående der til fredag morgen.

I C-oppgangen har vi to boder som er en del av fellesarealet, det er sykkelboden og boden hvor vi oppbevarer utemøblene om vinteren. Også i disse bodene må vi rydde vei for utskiftning.
Vi benytter anledningen til å sette ut utemøblene denne torsdagen så vi trenger noen som kan bidra med dette, pluss rydding.

Alt som tidligere har stått på den enkeltes balkong og som midlertidig er plassert i fellesarealene må fjernes, hvis ikke havner det i kontaineren.

Vi får vurdere om vi skal ha ‘ordinær’ dugnad senere eller om det holder med denne mini-dugnaden i år. Innspill mottas.

 

Status fasadearbeidet pr. 31/5

Den nedre delen av fasaden samt inngangsdørene og begge sider av portromsdøren blir malt denne uken. Etter vindusutskiftningen kommer Thorendahl til å flekkmale og utbedre eventuelle murskader på fasaden. Prosjektvognen på hjørnet fjernes når dette er gjort.

 

31. mai 2021

Med hilsen fra styret