Status vedlikeholdsarbeider 26. april 2021

Alle pussreparasjoner er ferdig. Fugearbeidet på balkongene er i gang; for noen balkonger er fugearbeiet avsluttet.
Man planlegger å begynne å male vinduene i slutten av denne uken (26.-30. april) eller i begynnelsen av den neste.
Det er entreprenørens ansvar at vinduene fungerer etter at de er malt (åpne/lukke), men de må sjekkes før stillaset demonteres. Vi kommer tilbake på dette.

Stillaset på den ene høyden i bakgården ser ut til å bli forsinket, men det berører ikke arbeidet på fasaden mot gatene.
Den blå plasten på vinduene fjernes når arbeidet er ferdig med å prime muren før den males. Man starter i 4. etasje og plasten fjernes sist i 1. etasje.

Det har kommet forslag om at vi benytter anledningen, nå når stillaset er oppe, til å få vasket vinduene i oppgangene. Vi har muntlig fått beskjed fra prosjektleder at de blir vasket uten omkostninger for oss.

I forbindelse med at mange må rydde i kjellerboden når vinduene skal byttes, har det kommet ønske om å få utplassert en kontainer. Vi bestiller kontainer noen dager i forveien før vinduene skiftes, men vi kommer tilbake på dette når vi vet når vinduene blir skiftet. Det blir etter at stillaset er tatt ned.

Og så det som kanskje de fleste er opptatt av: demontering av stillaset skal etter planen være ferdig på siden mot Jacob Aalls gate til 17. mai og man fortsetter mot inng. C uken etter.

26. april 2021

Med hilsen fra styret
Helge Steensen, Britt Næsje, John Baarli