Årsmøte 2021

Årets generalforsamling avholdes torsdag 10. juni kl. 15:00 og gjennomføres også i år digitalt ved hjelp av Zoom; vi kommer tilbake på det praktiske rundt gjennomføringen.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest fredag 23. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 22.

 

13/4 2021

 

for styret
Helge Steensen