Vedlikehold av fasade og balkonger våren 2021

Skifte av kjellervinduer
Den ekstraordinære generalforsamlingen 8. desember 2020 ga et tydelig ønske om skifte av kjellervinduene. Vinduene er de originale fra 1908 og det er et helt klart behov for utskiftning; vinduene er trekkfulle og noen lar seg ikke åpne og/eller lukke. Styret med varamedlemmene har besluttet at vi foretar utskiftning denne våren i forbindelse med oppussingen. Styret tok kontakt med VD Montasje som leverer leilighetsvinduene og balkongdører til de fire leilighetene som har bestilt utskiftning. De har tidligere levert dørene til leilighetene på for- og baksiden pluss branndørene til kjeller og loft. Det var enighet om at det var lite praktisk å skulle få inn en tredje aktør i oppussingen. Befaring ble foretatt og tilbud ble innhentet. Vi fikk forhandlet ned det opprinnelige tilbudet og vi har etter vår mening fått en meget god pris.

Kjellervinduene blir skiftet i begynnelsen av mai når stillaset er demontert.
Vi anser denne utskiftningen som helt nødvendig vedlikehold. Kostnaden på kr. 166.000 utgiftsføres i sin helhet på vedlikeholdsbudsjettet for 2021 og det blir derfor lite rom for annet vedlikehold dette året.
Vinduene leveres med ventil som muliggjør god utluftning av kjelleren i sommerhalvåret.

Viktig:
VD Montasje må ha tilgang til kjellerbodene og området rundt vinduet. Det kan være lurt allerede nå å begynne å tenke på om rydding rundt vinduspartiet vil kunne være en utfordring i enkelte boder. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når tidspunkt for utskiftning nærmer seg.

Fire andelshavere har på eget initiativ bestilt utskiftning av vinduer og balkongdør. Planlagt utskiftning av disse vinduene er tirsdag 9. - fredag 12. mars.

Leilighetsvinduene leveres sammen med kjellervinduene mandag 8. mars. Leilighetsvinduene monteres samme uke og kjellervinduene monteres i begynnelsen av mai. Inntil da blir disse vinduene lagret i paller i bakgården.

Brakke
Det er satt opp en arbeidsbrakke på plenen på hjørnet. Arbeiderne kan benytte toalettet i 1. etg. i baktrappen i B-oppgangen og vi sparer faktisk en god del tusenlapper på denne løsningen.

Plastnetting
Det er hengt opp lys plastnetting utenpå stillaset. Dette er et HMS-krav og er nødvendig for å beskytte mennesker og biler.

Fargevalg fasade
Styret har besluttet at gården skal males i de samme fargene gården har i dag.
Vi har sett på Byantikvarens anbefalinger av fargevalg for bygårder på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. De fargene vi har på fasade, vinduer og dører er innenfor Byantikvarens anbefalinger.
Vil du vite mer om fargesetting av 1800-talls murgårder i Christiania, klikk her (pdf / 1329 kb)

Maling av leilighetsvinduer
Samtlige leilighetsvinduer mot gatene skal males med unntak av de vinduene som leveres nye til de 4 forannevnte leilighetene; de leveres ferdigmalt.
I tillegg skal vinduene males i den høyden som vender mot nabogården Jacob Aalls gate 31; dette er en beslutning tatt etter behovsprøving. Det er skade på fasade øverst på denne veggen så i denne forbindelse vil det bli satt opp stillas i 3 uker fra midten av april.

Entreprenøren informerer om følgende:
- Ingen må benytte stillasene
- Ingen må benytte balkongene
- Utluftning kan skje mellom kl 1900 og 0700 på hverdager
- Ingen må benytte entreprenørens avfallscontainere grunnet strenge krav til avfallssortering
- Det er noe høyere risiko for innbrudd når stillas er montert
- Thorendahl tar intet ansvar for markiser
- Når vinduene males i slutten av prosjektperioden ber vi om at vinduene åpnes og lukkes hver kveld (Styret informere nærmere når tiden for maling av vinduene nærmer seg)

Fremdriftsplan de neste fire ukene før påske
- Montering og godkjenning av stilas
- Vask av fasade
- Belegg og korrosjon skal slipes ned på balkonger og rekkverk
- Befaring av fasade og mur for å avdekke omfang før utførelse
- Korrosjonsbeskyttelse av balkongene
- Utbedrelse av fasade

 

Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen er utarbeidet med tanke på å gjøre mest mulig murerarbeid før påske uten at det går på bekostning av kvalitet. Jo bedre været blir, jo raskere går prosjektet.

 

4. mars 2021

Med hilsen fra styret
Helge Steensen, Britt Næsje, John Baarli