Til andelshaverne

Styret har sett på behovet for vedlikehold av fasade og balkonger. Anbefalingen er klar, det er påkrevd med maling og generelt vedlikehold. Det er 22 år siden fasaden ble malt og balkongene har ikke vært gjenstand for vedlikehold i regi av borettslaget siden de ble montert for 34 år siden.
Vi kommer tilbake til disse planene i løpet av kort tid.

Det er noen få leiligheter i gården hvor de opprinnelige vinduene og balkongdøren ikke er skiftet. Styret har innhentet et tilbud fra VD Montasje AS på utskiftning. (VD Montasje er det firmaet som vinteren 2014 leverte og installerte leilighetenes dører til hoved- og baktrappen pluss til kjeller og loft).
Hvis tilbudet skulle være av interesse så understrekes det at utskiftning skjer på andelshavers bekostning og ansvar, og kontrakt skrives mellom andelshaver og VD Montasje. Styrets rolle i denne forbindelse er kun å formidle kontakt.

I forbindelse med det anbefalte fasadevedlikeholdet vil det være en fordel at utskiftning blir gjort før fasadearbeidene event. settes i gang, noe som vil kunne bli i mars neste år.

Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål.

Vi oversender en link til det mottatte tilbudet til de som er interessert.
Frist for bestilling hos VD Montasje er fredag 11. desember 2020.

 

10. november 2020

Med vennlig hilsen
for styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
styreleder