5/11 blir det gjennomført to kontroller i leilighetene. Den ene er kontroll av ventilasjon/avtrekket fra leilighetenes bad og den andre er gjennomgang av gårdens brannalarmanlegg.

Vi slår to fluer i én smekk og gjennomfører kontrollene på samme tidspunkt, nemlig
torsdag 5. november 2020 mellom kl 0800 og kl 1200.

Hvis du/dere ikke er hjemme så gjør avtale med en nabo eller en i styret vedr. nøkkel og tilgang.

 

Kontroll av gårdens ventilasjonsanlegg for bad

Styret har funnet det nødvendig å foreta en gjennomgang av gårdens ventilasjonskanaler, ventiler og viftene som står på loftet.
Det skal i første omgang foretas en kontroll av styrken på avtrekket fra hvert enkelt bad, så senere event. foreta nødvendig rengjøring samt vurdere skifte av ventil.
Det er kun baderomsavtrekket som skal kontrolleres.

Når kontrollen er foretatt vil vi vurdere om det er nødvendig å bytte viftene på loftet. Hvis det viser seg at det er nødvendig å bytte, vil en fordel med nye vifter være at de vil ha en betydelig større kapasitet en de eksisterende. Fem av avtrekksviftene på loftet er installert for mange år siden, to er av noe nyere dato i tillegg til den som ble installert i fjor.

Vi har engasjert (tidl.) Rent Inneklima AS, som nylig har gått inn i Luftteknikk AS.

I fjor var det nødvendig å installere en ny vifte for avtrekket for venstre side i C-inngangen og det ble gjennomført en inspeksjon av ventilene og avtrekkene i de underliggende leilighetene. Det vil derfor ikke være nødvendig å kontrollere ventilene i leilighetene i denne høyden (venstre side C-inngangen).

Gjennomgangen av ventilene på badet tar ca. ti minutter og vil bli gjennomført av en fagmann fra Luftteknikk AS.

 

Kontroll av gårdens brannalarmanlegg

Leverandøren av anlegget, Firesafe AS, skal i hht. kontrakt foreta den årlige kontrollen med test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet kontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter. For å kontrollere og teste alle branndetektorer og sirener/brannklokker, må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. Kontrollen tar bare noen få minutter for hver leilighet.

 

Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål.

 

27. oktober 2020

Med vennlig hilsen
for styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
styreleder