Utbedring av avløpsledningen fra gården til det offentlige avløpsnettet

Vi viser til informasjon gitt i oktober vedrørende pålegg om utbedring av avløpsrøret fra gården. Styret har vedtatt at oppdraget går til TT-Teknikk AS som er spesialister på denne type vedlikehold.

Utbedringen vil bli foretatt i to omganger, tirsdag 22. desember og torsdag og fredag 25. – 26. februar 2016.

Tirsdag 22. desember
Denne dagen skal rørende renses. Da det er problemer med avløpet fra én leilighet er denne delen av utbedringen fremskyndet.
På dagtid (0700-1700) på tirsdag ønsker TT-Teknikk begrenset bruk av vann.
Viktig: vi må ikke bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin i dette tidsrommet grunnet konsentrasjon av såpe. Toalett og vann og avløp kan benyttes som vanlig, men TT-Teknikk ønsker generelt begrenset bruk av vann denne dagen.

Torsdag 25. februar og fredag 26. februar 2016
Disse to dagene vil hovedvedlikeholdet av avløpsrøret bli utført.
Vannet blir frakoblet kl 0800 torsdag 25. til (senest) kl 1500 dagen etter. I dette tidsrommet kan toalettet ikke benyttes.
TT-Teknikk setter opp en toalettkabin på eiendommen.
Vi informerer om dette allerede nå slik at alle kan forberede seg på hvordan man best kan arrangere seg praktisk disse (ca.) 32 timene vannet er avstengt.

Vi vil minne om at ovenstående er en konsekvens av pålegget om utbedring gitt av Oslo Kommune v/ Vann- og avløpsetaten.

 

20/12-2015

Med vennlig hilsen

for styret
Helge Steensen