Årsmøte 2019

Årets generalforsamling holdes tirsdag 9. april kl. 17:00 i lokalene til Oslo & Omegn Boligforvaltning i Sandakerveien 64.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest 17. mars.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres senest 1. april.

 

10/2 2019

 

for styret
Helge Steensen