Økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2019

Styret har vedtatt en økning på 2%.

Vi har i samarbeid med forretningsfører satt opp borettslagets budsjett for 2019. Det er små endringer fra i fjor, men vi har tatt høyde for et noe større vedlikeholdsbehov.

Borettslaget har en god økonomi, men for å holde noe tritt med den generelle prisøkningen og det faktum at vi ikke har økt fellesutgiftene siden 2015, har styret vedtatt en økning på 2% fra 1. januar 2019.

1. desember 2018

Med hilsen
fra styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
Styreleder