Gårdens brannalarmanlegg bli kontrollert
fredag 23. november kl. 0800-1100

Leverandøren av anlegget skal i hht. kontrakt foreta en årlig kontroll og test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet årskontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter.

For å kontrollere og teste alle branndetektorer og sirener/brannklokker, må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. 

Hvis du/dere ikke er hjemme fredag 23. så gjør avtale med en nabo eller en i styret vedr. nøkkel.

 

19/11-2018

Mvh for styret
Helge Steensen