Montering av varmekabler i takrennene

Sist vinter var problematisk med mye snø og is på taket. Til tider kunne det være betenkelig å være i nærheten av veggen på for- og baksiden, og i perioder leverte ikke postbudet posten.

Det ble vedtatt på årets generalforsamling å montere varmekabler i takrennene. Oppdraget gikk til Elektro-Fagmannen AS.
Arbeidet starter tirsdag 18. september.
Det skal strekkes kabler i takrennene på forsiden og mot bakgården samt nedløpene.

Arbeidet vil bli utført med lift og området utenfor gården i Jacob Aalls gate og Hammerstads gate vil derfor bli avsperret så lenge arbeidene på forsiden pågår, etter planen 2 dager, max 3. Det blir satt opp varselskilt om avsperring i hht til kommunens regler og man vil ikke kunne parkere foran gården.

Det er også bestilt en mindre lift for arbeidet i bakgården, mindre lift fordi den skal inn i portrommet. Arbeidet der tar kanskje bare 1 dag, men når liften skal inn og ut må det ryddes plass i passasjen. Det arbeidet er vel ikke større enn at det ryddes vei der og da, men for de som har barnevogner og annet stående der vil det kunne bli noe ‘omplassering’.

 

16/9-18

Med hilsen
for styret
Helge Steensen