Årsmøte 2018

Årets generalforsamling avholdes torsdag 24. mai kl. 17:00 i lokalene til Oslo & Omegn Boligforvaltning i Sandakerveien 64.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest 27. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 20 (14. - 20. mai)

 

11/3 2018

 

for styret
Helge Steensen