Gårdens brannalarmanlegg bli kontrollert
torsdag 23. november kl. 0800-1100

Leverandøren av anlegget, Firesafe Tech AS, tidl. Romerike Svakstrøm, skal i hht. kontrakt foreta en årlig kontroll og test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet årskontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter.

For å kontrollere og teste alle branndetektorer og sirener/brannklokker, må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. 

Hvis du/dere ikke er hjemme torsdag den 23. så gjør avtale med en nabo eller en i styret vedr. nøkkel.

 

16/11-2017

Mvh for styret
Helge Steensen