Informasjon om eiendomsskatt 2017

Borettslaget har mottatt eiendomsskatteseddel for 2017. Bunnfradraget er det samme som i fjor, fire millioner kroner pr. boenhet. Fordi grunnlaget for eiendomsbeskattningen er øket har flere av leilighetene i borettslaget blitt pålagt eiendomsskatt.

Styret viser til informasjon fra 12. oktober -16, som kan leses her. Her skriver vi blant annet at det er arealet som bestemmer markedsverdien. Det oppgitte arealet er hentet ut fra hjemmelhaverens selvangivelse. Det arealet som er oppgitt i selvangivelsen har i mange tilfeller et avvik sammenlignet med leilighetens reelle areal, altså areal i hht. borettsinnskuddet.

Styret informerer også i år, i egen epost, den enkelte andelshaver om skattegrunnlag, areal, bunnfradrag og beregnet skatt slik det fremkommer av skatteseddelen borettslaget har mottatt. Her informerer vi også om arealet i henhold til fordelingsnøkkelen knyttet til borettsinnskuddet. Hvis det er avvik mellom det som er rapportert i skatteseddelen og leilighetens reelle areal, anbefaler vi å få dette korrigert ved å kontakte skatteetaten.

Klikk her for å se eiendomsskatteseddelen som styret har mottatt fra Kemnerkontoret. Denne inneholder referanse til aktuelle regler og hvordan eiendomsskatten fastsettes, samt klageadgang. Se bort fra beløpet på side 1., det gjelder samtlige enheter og er dessuten ca. kr. 11.000 for høyt.

24. mars 2017

Med vennlig hilsen
for styret
Helge Steensen