Årsmøte 2017

Årets generalforsamling avholdes onsdag 10. mai kl. 17:00 i lokalene til Oslo & Omegn Boligforvaltning i Sandakerveien 64.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest 7. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres senest uke 18 (1.-7. mai)

 

28/2 2017

 

for styret
Helge Steensen