Årsmøte 2016

Årets generalforsamling avholdes torsdag 26. mai kl. 17:00 i lokalene til Oslo & Omegn Boligforvaltning i Sandakerveien 64.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 22. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres senest 18. mai.

 

27/2 2016

 

for styret
Helge Steensen