Styrets forslag om å montere nettingboder i ledige områder på loftet pluss utvidelse av eksisterende boder, for de som måtte ønske det.

På årets generalforsamling ble det vedtatt mulighet for å montere flere boder på loftet i de ledige områdene – vedtaket er gjengitt nederst på siden.

 

Ekstra boder

Styret har fått tilbud fra Troax Nordic AS på oppsett av 4 boder på loftet i A/B og 5 boder på loftet i C, totalt 9 boder.

Tilbudet omfatter 39 løpemeter Troax UR350 gitter paneler, 9 dører med hengelåsbeslag i bredde 900 mm. Høyde: fronter i standard høyde 2200 mm + midtstilt overliggende 19 x 19 mm rør. Skillevegger tilpasset takvinkel. Farge: pulverlakkert grå RAL7037. Pris levert og montert for 9 boder er ca. kr. 57.000,- inkl. mva
Pris pr. bod ved levering av 9 boder blir ca. kr. 6.400,-.

Styret ønsker tilbakemelding fra beboerne som er interessert i en ekstra bod.
Vennligst gi tilbakemelding innen 3. oktober.

Når vi vet hvor mange som er interessert vil vi også kunne beregne prisen pr. bod.
Når vi vet prisen vil vi informere de som har meldt interesse.
Man må da gi en forpliktende tilbakemelding hvis man fortsatt er interessert.

Det settes opp en avtale mellom borettslaget og den enkelte beboer som er interessert. Beboeren innbetaler prisen (et engangsbeløp) til borettslaget. Borettslaget er forpliktet til å refundere beløpet ved fraflytting eller hvis beboeren ikke lenger ønsker den ekstra bodplassen. Det er viktig å merke seg at boden følger andelseieren og ikke leiligheten.

Se skissene her for A og B og her for C. Det er noe forskjell i areal grunnet pipeløp og andre bygningsmessige forhold, men prisen vil, av praktiske årsaker, likevel være lik for alle bodene.
Vær oppmerksom på at med gitterpanel får boden åpent innsyn.

 

Utvidelse av eksisterende boder

I tillegg har Troax levert tilbud på utvidelse av eksisterende boder med ca. 1 meter, dvs. til nærmeste langsgående bærebjelke. Dette vil kunne la seg gjøre for de fleste bodene; for et par boder kan det være komplisert pga takluke og bygningsmessige forhold. Utvidelsen vil bli gjort med de samme produktene som for gitterbodene.
Tilbud levert og montert pr. løpemeter er ca. kr. 1.500, inkl. 1. stk. dør pr. bod. Vi har ikke fått tilbud på riving av eksisterende vegger, altså vegg mot fellesarealet, noe som vil variere avhengig av hvor mange som er interessert. I prisen under har vi lagt til kr. 500 for riving (yttervegg pr. bod)

Pris pr. bod for å utvide eksisterende boder blir ca. kr. 6.900 ink. mva.
Utregnet: kr. 1.500 x 2,5 meter (bredde) pluss 1 meter på hver side (dybde), dør inkludert, riving ca. kr. 500.

Borettslaget deler beløpet på det antall beboere som er interessert og fakturerer den enkelte beboer. Utvidelsen følger boden, og dermed leiligheten, og refunderes ikke ved fraflytting.

Også ved utvidelse vil det bli åpent innsyn til boden.

Vennligst gi tilbakemelding om man er interessert innen 3. oktober (samme som for ekstra boder).

Hvis spørsmål så send en epost eller kontakt et av styrets medlemmer.

 

Generalforsamlingsvedtak pkt. 6 fra 18. mai 2015
Generalforsamlingen gir styret mandat til å gå videre med forslaget om å montere flere boder. En forutsetning er at dette kun belaster borettslagets økonomi i uvesentlig grad.
For øvrig gjelder følgende forutsetninger:
- Utgiftene skal i prinsippet ikke belastes borettslagets økonomi, men kun de som forplikter seg til å betale for den ekstra bodplassen (eventuelle differanser vil kunne føres som vedlikehold fellesareal)
- Siden bodene monteres på fellesareal, skal boden følge andelseieren, ikke leiligheten
- Kostnadene fordeles på det antall boder som monteres, muligens justert for forskjeller i areal

 

27. september 2015

 

for styret
Helge Steensen