Årsmøte 2015

Årets generalforsamling avholdes mandag 18. mai kl. 17:00 i lokalene til Oslo & Omegn Boligforvaltning i Sandakerveien 64.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 13. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 19 (4.-8. mai).

 

3. mars 2015

 

for styret
Helge Steensen